KOUDELKA Josef

* 4. února 1877 Klobouky u Brna

+28. října 1960 Praha

 

Malíř

 

Malíř Slovácka Josef (Joža) Koudelka se narodil v Kloboukách u Brna. Mládí prožil ve Vyškově. V letech 1895-1903 studoval u profesorů Pirnera, Brožíka a Schwaigera na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1910-1912 podnikl studijní cestu do Lublaně a v roce 1928 pobýval v Itálii. Spolu Frantou Úprkou trávil od roku 1906 každé léto na Horňácku až do roku 1952. Ateliér měli „pod návratím u tetičky Čambalky“ ve Velké nad Veličkou. Tady jim modelem bývali velické dívky, ženy i junáci. Věnoval se figurální malbě a portrétování. Tématem jeho obrazů jsou nejrůznější krojované postavy z moravského Slovácka. Vedle Jožky Úprky a Antoše Frolky se řadí k předním folklorním malířům. Byl členem SVU Mánes (1907-1959) a Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně.

Už během svého života patřil k nejprodávanějším malířům postav ze Slovácka. O jeho díla byl velký zájem v zahraničních, zejména v rodinách emigrantů, kteří chtěli mít kousek svého rodného kraje v novém domově. Díla Josefa Koudelky byla k vidění na mnoha výstavách a jsou zastoupena i v galeriích, včetně Národní galerie v Praze.

Vzal si noviny, přestěhoval se do lenošky, hlava poklesla, už nečetl…, tak zemřel ve věku osmdesát tři let malíř Joža Koudelka.

 

Použitá literatura:

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. 6., Kon-Ky. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 512 s. s. 131-132. ISBN 80-86171-06-X.

O autorovi. Josef (Joža)Koudelka – umělecký malíř Slovácka (1877-1920) [online]. ©2011 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: https://www.jkoudelka.cz/o-autorovi.html.  

HAVLÍK, Pavel. Slovácko v rámu. Krajem svatého Antonínka: časopis Ostrožska a Horňácka. 2014, č. 41, s. 39.

ANDRYS, Jan. Sladké s hořkým: ze života umělecké družiny Domu umělců SVUM v Hodoníně. 1. vyd. Boskovice: Albert a Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2007. 236 s. ISBN 80-7326-112-X.