TOMAN František

 

*10. července 1924 Ratíškovice

+20. září 1981

Spisovatel a politik

František Toman se narodil do rodiny lesního dělníka jako nejstarší ze tří sourozenců. Studoval na státním reálném gymnáziu v Třebíči, kde také v roce 1946 maturoval. Poté dva roky pracoval jako sociální referent na Dole Tomáš v Ratíškovicích. Při práci si dodělal sociální nástavbu v Brně a přešel do Hodonína, kde jako sociální úředník zastupoval nezletilé děti. V roce 1977 odešel do Prahy.

Ještě v době studia v roce 1945, vstoupil do ČS strany lidové a začal aktivně pracovat v okresních a krajských funkcích. Od roku 1960 byl předsedou krajského výboru ČS strany lidové v Brně a členem ústředního výboru této strany. Od roku 1980 zastával funkci předsedy ČS strany lidové. Ve volbách v roce 1964 byl zvolen poslancem Národního shromáždění za Jihomoravský kraj. O čtyři roky se stal poslancem České národní rady a místopředsedou ČS strany lidové. Od 1. ledna 1969 zastával funkci ministra práce a sociálních věcí ČSSR a v prosinci téhož roku se stal místopředsedou České národní rady. V roce 1976 byl opět zvolen poslancem ČNR a jejím místopředsedou. V letech 1980 – 1981 byl poslancem Sněmovny lidu Federativního shromáždění ČSSR a ministrem bez portfeje.

Vedle četných politických článků a úvah publikoval František Toman také povídky ze slovácké vesnice v Lidové demokracii a Naší rodině. Od mládí psal básničky, které zveřejnil ve sbírkách „Ratíškovské lesy“(výbor básní z dubna 1945) a „Polibek růží“ (výbor básní napsaných v roce 1948). Ve svých prózách zobrazoval život na slovácké vesnici, kam se často z Prahy vracel. V publikaci Jeden den (1966) zaznamenal osud obyvatel rodné dědiny. Zpět do rodné obce se vrátil i v knize Veselá je dědina (1980) v níž zachytil její proměny a také změny myšlení samotných lidí.

František Toman zemřel 20. září 1981 v Ratíškovicích na infarkt. Státní pohřeb a poslední rozloučení se konalo v pátek 25. 9. 1981 v před rodným domem a na hřbitově Ratíškovicích.

 

Použitá literatura:

Slovník české literatury 1970-1981. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 504 s. s. 379.

BAŘINOVÁ, Irena. František Vojtěch Toman: ministr práce a sociálních věcí ČSSR. Ratíškovický Zvon. 2009. roč. 15, č. 4, s. 16.

Zemřel F. Toman. Slovácko: list OV KSČ a Rady ONV v Hodoníně. 1981. roč. 74, č. 39 (23. 9. 1981), s. 1.

Archiv obce Ratíškovice.