Horáková Naďa

 

8. 2. 1962 Hodonín

Spisovatelka, scénáristka a učitelka češtiny a dějepisu

Naďa Horáková se narodila jako starší ze dvou dcer manželům Sochorovým z Ratíškovic, kde také prožila své dětství. Po základní škole pokračovala ve studiu na Gymnáziu v Kyjově, kde v roce 1981 maturovala. Po roční pauze pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor český jazyk a literatura a dějepis. Na vysoké škole poznala svého manžela MVDr. Dušana Horáka, se kterým má dva syny. Rodina se několikrát stěhovat než se usadila v Mutěnicích.  Naďa Horáková pracuje jako učitelka českého jazyka a dějepisu na Základní škole v Dubňanech. Ve volném čase věnuje astrologii, numerologii, vykládání karet a pěstování orchideje. Horákovi v Mutěnicích vlastní vinný sklep z počátku 20. století ve stylu venkovské secese, který původně patřil slováckému malíři Jožovi Úprkovi (1861-1940). Stavbu sklepa navrhl architekt Antonín Blažek, projektant Domu umění v Hodoníně.

Naďa Horáková píše převážně detektivky ze současnosti s psychologickou zápletkou a historické romány. V nedávné době se Naďa Horáková začala věnovat také psaní scénářů. Po přečtení detektivky Vlk na vodítku se jí ozval režisér Jaroslav Soukup s nabídkou spolupráce na televizní seriál Policie Modrava. 

Hodnocené knihy:

  • Tvorba – Vlk na vodítku získal 2. místo v 2. ročníku literární soutěže pro autory původní české detektivky O poklad byzantského kupce
  • Tvorba – Hrob třinácté panny vítězný titul 3. ročníku literární soutěže pro autory původní české detektivky O poklad byzantského kupce
  • Kletba markomanské královny získala 2. místo v 7. ročníku literární soutěže O poklad byzantského kupce

Bibliografie:

Tři kruhy (2000)

Tajemství Anny z Lampersdorfu (2002) – historický román

Starožitná krev (2003), 2. vydání s názvem Tajemství císařovy milenky (2008) – historický román

Ženy a lži (2005) - detektivka

Vlk na vodítku (2006) - detektivka

Hrob třinácté panny (2006) - detektivka

Pro jméno a čest (2006) – historický román

Dáma v modrém (2007) - detektivka

Kronika zapomenutého templáře (2007) – historický román

Bestie z Karlštějna aneb Kronika hříšného kněze (2008) – historický román

Poslední princezna (2010) – dobrodružný román

Kletba markomanské královny (2011) - detektivka

Falešná kočka (2012) - detektivka

Brněnské nevěstky (2012) – historický román

*knihy, tučně zvýrazněné se nacházejí, ve fondu MěK Hodonín

 

Použitá literatura:

MIHOLA, Jaroslav.  S Mgr. Naděždou Horákovou a to nejen přes internet.  Věstník 20: Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. 2011, roč. 20, s. 152 – 153.

KOUŘIL, Přemek a KORDULOVÁ, Marta. Naše spisovatelka. Ratíškovický Zvon. 2009, roč. 15, č. 6, s. 17-18.

Naďa Horáková - spisovatelka. [online]. 2010 [cit. 2012-07-23]. Dostupné z: https://www.nadahorakova.cz/