CUNDRLA František

 

* 25. listopadu 1943 Strážnice

+25. dubna 2011 Hodonín

Akademický malíř

Akademický malíř František Cundrla se narodil 25. listopadu 1943 ve Strážnici. V letech 1958 – 1962 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, ve studiu dál pokračoval v letech 1962 – 1968 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Jiroudka a prof. Karla Součka. Po třech letech strávených v hlavním městě se vrátil zpět do Strážnice. V letech 1975 – 1981 vyučoval figurální kresbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1987 byl jmenován docentem v Ústavu výtvarné tvorby na fakultě architektury ČVU v Praze, kde působil až do roku 2009.

Určitým mezníkem v jeho tvorbě byl obraz Nokturno, který vznikl v roce 1972. Krajina v jeho díle se postupně proměňovala, až dospěla k poetické abstrakci. Přestože procestoval celou řadu zemí, jeho srdeční záležitostí zůstala krajina kolem Strážnice. To dokazuje i jeho tvorba, kde dokázal vystihnout dynamiku lidového tance, byl tvůrcem návrhů plakátů na strážnický mezinárodní folklorní festival.

Od roku 1964 pravidelně vystavuje, uspořádal dvě desítky samostatných výstav, zúčastnil se i společných výstav. Jeho díla jsou zastoupeny v galeriích doma v zahraničí.

Od malířského stojanu ho odvedla až vážná nemoc, které 25. dubna 2011 podlehl.

 

Zdroje:

BACHRATÝ, Bohumír. František Cundrla: Moje krajina. Hodonín: GVU, 2003. 6 s. (materiál k výstavě)

ČERNÁ, Zuzana. Zemřel malíř František Cundrla. Hodonínský deník. 2011, roč. 123, č. 98 (27. dubna), s. 3. ISSN 1802-0917.

František Cundrla – tvorba z let 1970 – 1988. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 1988. 8 s. (materiál k výstavě)

KŘIVÁNEK, Karel. Za Františkem Cundrlou. Malovaný kraj. 2011, roč. 47, č. 4, s. 8. ISSN 0323-1542.

ŠIMEČEK, Milan. Elán mladých ho nabíjel. Hodonínský deník. 2011, roč. 123, č. 98 (27. dubna), s. 3. ISSN 1802-0917.