FREY Jaroslav

* 22. května 1902 Znojmo

+ 20. března 1983 Znojmo

Knihovník, prozaik, vydavatel

Jaroslav Frey se narodil 22. května 1902 do rolnické rodiny ve Znojmě. Ve městě absolvoval obecnou i měšťanskou školu, poté vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a začal učit na jedné brněnské střední škole. „Když Vás učení netěší, jděte na knihovnictví“ poradil mu Jiří Mahen. Frey si vzal jeho radu k srdci a nastoupil na půlroční praxi do znojemské knihovny. Dodělal si knihovnickou školu, v roce 1926 nastoupil do hodonínské městské knihovny. Pro knihovnu jeho působení mělo velký význam, povznesl celkovou úroveň knihovny, zpracoval pro půjčovnu jmenný a věcný seznam knih, podle kterého si čtenáři knihy vybírali. Podílel se na vzniku dětského oddělení. Pořádal v knihovně odpolední kroužky, ve kterých se diskutovalo o literatuře, pod Freyovým vedením se tam vytvořily literární místopisy. V letech 1927-1930 vydával ve městě časopis Knihovna, jehož úkolem byla propagace literatury.

Po odchodu z Hodonína na počátku třicátých let působil nejdříve v pražské Městské knihovně (1930), krátce také v Baťově knihovně ve Zlíně a znovu v pražské knihovně, kde zakotvil až do roku 1950. V Praze pracoval v dětském oddělení, kde zavedl volný výběr, podílel se na vydávání časopisu Knihy a čtenáři pro čtenáře knihovny a na přípravách prvního českého bibliobusu. Za protektorátu se zapojil do protifašistického odboje a ukrýval knihovnu J. F. Suka a soukromou knihovnu Zdenka Nejedlého.

Po válce působil jako inspektor knihoven. Poté nastoupil jako pracovník Ústředního vědeckometodického kabinetu knihovnictví experimentovat do vesnické knihovny Hodonice na Znojemsku. Po dvou letech zdejší činnosti vycházejí publikace Polytechnická výchova mládeže v lidové knihovně (1958) a Vesnická knihovna (1959). Po odchodu do penze vznikly „bilanční“ knihy Knihovnická kronika (1967) a dětská kniha ve slovenštině Tajná detská knižnica (1975). Mnohými je Jaroslav Frey považován publikačně za nejvýkonnějšího knihovníka. V roce 1929 vyšla jeho první kniha Psychologie čtenáře, na niž navázala celá řada dalších publikací např. Úvod do výchovy čtenáře (1936), Literární místopis Moravy a Slezska (1932), polemický zůstává titul Boj o pohádku, kterým se zapojil do diskuze o vhodnosti pohádek pro děti.

Zemřel v pokročilém věku 20. března 1983 ve Znojmě.

 

Použitá literatura:

SPĚVÁK, Přemysl. Jaroslav Frey povznesl úroveň hodonínské knihovny. Slovácko. 2012, roč. 105, č. 21 (22. 5. 2012), s. 1.

KURKA, Ladislav. Jaroslav Frey (1902-1983). Bulletin SKIP, 2005. roč. 14, č. 2. s. ISSN 1210-0927. Dostupné též na www. https://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_207.htm