Bednaříková Jarmila

 

*17. 9. 1952 Kyjov

 Spisovatelka, historička

Dětství a rané mládí prožila v Kyjově, kde také absolvovala školní docházku.  V letech 1968 – 1972 studovala na kyjovském gymnáziu. Po maturitě pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor historie a archeologie.  V roce 1978 získala doktorát za práci „Hunové a římské impérium“. V roce 2007 jí byl udělen titul docentka.

Od roku 1977 pracovala muzeu v Hodoníně a Kyjově, kde se zabývala zkoumáním historie a dokumentací československého naftového průmyslu. Od roku 1989 působí jako odborná asistentka na Ústavu klasických studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Docentka Bednaříková patří k našim předním specialistům na dobu starověku. Kromě statí ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících se věnuje psaní beletrie a populárně naučných knih. Pomineme-li novelku pro děti Tajemství velkého náčelníka, která vyšla v časopise Zlatý máj, když jí bylo třináct let. Debutovala novelou Kambriová moře, potom následovala kniha povídek Daň z neznámé pevniny, populárně odborná kniha Stěhování národů, kniha Frankové a Evropa, román Podzimní čas mocné říše, pohádková kniha Pohádky Chřibů. V roce 2012 vyšla její zatím poslední kniha Attila/Hunové, Řím a Evropa.

 

Díla

  • Slyšet tep života, 1981
  • Daň z neznáme pevniny, 1986
  • Frankové a Evropa, 2009
  • Dějepis, 2007
  • Kambriová moře, 1979
  • Podzimní čas mocné říše, 2004
  • Pohádka Chřibů, 2008
  • Stěhování národů, 2003
  • Stěhování národů a východ Evropy         
  • Attila (Hunové, Řím a Evropa), 2012

*Tučně zvýrazněná díla jsou k dispozici ve fondu MěK Hodonín.

 

Literatura o autorce:

PRCHAL, Karel. Spisovatelka Bednaříková představila svou další knihu. Slovácko, 2004 č. 46 (9. listopadu 2004). s.

URBANČÍK, Vojtěch. Nalézání paralel. Malovaný kraj, roč. 41, č. 2, s. 9. ISSN 0323-1542.