KROPÁČ Jan

8. 1. 1921 Tupesy

22. 2. 2002 Hodonín

Prozaik, kulturní pracovník, pedagog, sběratel pověstí

Jan Kropáč se narodil 8. ledna 1921 v Tupesích, malebném kraji pod Buchlovem. Středoškolská studia absolvoval na Církevním gymnáziu v Praze, které mu dalo dobrý základ němčiny, latiny a řečtiny. Maturitu složil v těžké době roku 1940 na Státním gymnáziu v Brně. Poté ještě absolvoval abiturientský kurz na Obchodní akademii v Uherském Hradišti, dál vedla jeho cesta do továrny na lokomotivy ve Vídeňském Novém Městě, kde byl totálně nasazen. Po skončení války si doplnil pedagogické vzdělání na Učitelském ústavu v Brně a na Pedagogické fakultě v Olomouci a v Ostravě, získal odbornou aprobaci pro český jazyk, dějepis a zeměpis. V letech 1945-1950 působil jako učitel a kulturní pracovník na severní Moravě – Krnově. Svůj zájem o folklor plně rozvinul až na Slovácku, působil v Hovoranech, Čejkovicích, Rohatci, Miloticích a Hodoníně. Všude, kam přišel, organizoval národopisný život, založil několik národopisných souborů a cimbálových muzik. V důchodovém věku vyučoval ve Velkých Pavlovicích, Dolních Bojanovicích a na středních odborných školách v Hodoníně. Dlouhá léta působil jako metodik českého jazyka při Pedagogickém středisku v Hodoníně.

Jan Kropáč psal také básně, sbíral pověsti a publikoval. Napsal více než tisíc veršů, stovky příspěvků, článků o kultuře a národopisu, ale také historické povídky, pojednání z regionální historie a téměř čtyřicet let sbíral pověsti ze Slovácka. Byl členem Malovaného kraje od jeho obnovení v roce 1968, spolupracoval s brněnskou redakcí Rádia Proglas, které vysílalo několik jeho pořadů např. Ke kořenům lidové kultury, Jarní dětské hry. Přes deset let vedl Literární kruh autorů Hodonínska. Knižně J. Kropáčovy vyšly ve druhé polovině 90. let – sbírka pověstí a veršů Ze zlaté studánky a sbírka pověstí ze Slovácka Kde modrý plamének hoří (spolu s A. Bartošíkovou a V. Richterem).

Jan Kropáč zemřel 22. února 2002.

 

Použitá literatura:

-AVS-. Pedagog a básník Jan Kropáč oslavil osmdesáté narozeniny. Slovácko, 2001, roč. 94, č. 7 (9. 1. 2001), s. 11. ISSN

JILÍK, Jiří. Studánky vody živé Jana Kropáče: (k osmdesátým narozeninám). Malovaný kraj, 2001,  roč. 37, č. 1, s. 13. ISSN 0323-1542.

RICHTER, Václav. Básník, pedagog a sběratel. Malovaný kraj, 1996, roč. 32, č. 2, s. 26-27. ISSN 0323-1542.

-VUR-. Zemřel člen redakční rady. Malovaný kraj, 2002, roč. 38, č. 3, s. 44. ISSN 0323-1542.