MAHEN Jiří

MAHEN Jiří

Vlastním jménem: Antonín Vančura

Používal mnoho pseudonymů a šifer.

*12. 12. 1882 Čáslav

+22. 5. 1939 Brno

Básník, prozaik, dramatik, divadelní kritik, kulturní publicista, knihovník, pedagog a dramaturg

Základní vzdělání získal v Čáslavi. Gymnázium navštěvoval v Čáslavi a v Mladé Boleslavi. Po maturitě pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě UK v Praze obor čeština – němčina. Společně se svými spolužáky R. Těsnohlídkem a F. Gellnerem vstoupil do okruhu Neumannova Nového kultu. Kde také pod jménem Mahen publikoval svoje povídky.

Osudový obrat v Mahenově životě nastal při odchodu na Moravu těsně před ukončením studia. Zde se jeho prvním působištěm stala reálka v Hodoníně (1907-1908). Ve městě bydlel u pana Švancery v Nové ulici, která se nacházela mezi Jánošíkovou a Radniční. Poznání Slovácka mělo pro Mahenovu tvorbu velký význam. Výlety přes Javořinu, slovácký venkov, krásná krajina a družný lid způsobily, že zde našel svůj pravý domov.  V roce 1909 napsal na Javorníku svou nejúspěšnější hru Jánošík. Inspiraci na Slovácku našel také pro své pohádky, knihy a básně.

Jižní Morava Mahena okouzlila, ale profesorské povolání jej však neuspokojovalo (po Hodoníně učil ještě dva roky na Obchodní akademii v Přerově). V roce 1910 nastoupil do redakce Lidových novin v Brně a zároveň vykonával i funkci dramaturga v brněnském divadle. V letech 1920 – 1924 působil na konzervatoři v Brně. Mahenovým největším počinem na Moravě je vybudování Městské knihovny v Brně, jejím knihovníkem byl od roku 1921 a do své smrti v roce 1939. V roce 1937 byl jmenován ředitelem knihovny.  V práci v knihovně bral Mahen velmi zodpovědně. Knihovna se podle jeho přestav měla stát dynamickou kulturní institucí, která by vedla čtenáře k sebevzdělávání. Pro dosažení takovéto knihovny vyšla v roce 1924 kniha Knížka o čtením praktickém a o čtyři roky později Knihovna jako instituce národní.

 

Dílo (výběr z díla)

Básně - poezie

Husa na provázku – próza

Chroust – divadelní hry

Kamarádi svobody – sociální román

Nejlepší dobrodružství – sociální román

Rybářská knížka – próza

Knížka o čtením praktickém – odborná pro knihovny

 

O autorovi (výběr)

CEJPEK, Jiří. Jiří Mahen

HEK, Jiří a VLAŠÍN, Štěpán. Adresát Jiří Mahen.

MAHENOVÁ, Karla. Život s Jiřím Mahenem.

VLAŠÍN, Štěpán. Jiří Mahen.

 

Literatura

Jiří Mahen. KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. KJM Brno, 2009-2012 [cit. 2012-07-12]. Dostupné z: https://www.kjm.cz/jiri-mahen-zivotopis

 

 

Fotografie - první dům v pravo je dům, ve kterém bydlel Jiří Mahen v Hodoníně