listopad 2013

Sága rodu Chlebakupova - Pavlík, Jan - 80%

 

O autorovi:

Lékař, folklorista, spisovatel Jan Pavlík se narodil v roce 1937 v horňáckém Kuželově. Jako lékař pracoval v Hodoníně, v Čejkovicích, Kyjově a od roku 1995 ve Veselí nad Moravou. Volný čas trávil folklorními aktivitami kolem cimbálové muziky Jožky Kubíka a Martina Hrbáče. Během studií v Brně byl členem Slováckého krůžku a souboru  Mládí, kde byl vynikajícím tanečníkem sedláckých a verbuňků. Spolupracoval s estrádní skupinou Jaromíra Běhunka, s BROLNem a CM Antonína Jančíka a Jury Petrů. V Hodoníně a v Čejkovicích se podílel činnosti slováckých souborů. Patří k programovým pracovníkům Slováckého roku v Kyjově, zasedá v porotě soutěže o nejlepší verbuňk na MFF ve Strážnici. Píše publikace s regionální tématikou např. Starožicův kůň (pověsti) nebo Kuželov - horňácká dědina pod křídly větrného mlýna.

Obsah:

Odkud a kam jdeme? Co je hodnotou našich životů? Tyto i další otázky si klade autor, který svůj román situoval do prostředí Horňácka, odkud pochází. Bída a špatné životní podmínky přinutili řadu obyvatel odejít na přelomu 19. a 20. století za prací do Ameriky – stejně tak, jako řadu členů autorova rodu, jejichž osudy popisuje. Optimistické pojetí románu spočívá především ve snaze jeho hrdinů zachovat si, i přes těžké existenční podmínky, víru v tradiční hodnoty a mravní integritu.

 

Hodnocení: 80%

Příběh tří generací rodiny Okénkovy žijících v podhůří Bílých Karpat začíná dobou po zrušení roboty a vydání tolerančního patentu, kdy rodina prožívá těžké časy a končí obdobím první republiky. Hlad a bída v početných rodinách vyhání příslušníky rodin za prací do Ameriky. Zbytek rodiny se musí vyrovnávat s těžkou životní situací doma.

Tato vzpomínková kniha mě zaujala "jako pohár vody živé". V současné době politických afér, korupce a řekla bych přímo mravní bídy, je vyprávění o životě prosté rodiny, která i při těžké práci, kdy příroda drsného kraje jim nedávala nic zadarmo, si zachovala pevnou víru v tradiční hodnoty, hrdost a úctu k rodinným i národním tradicím. A velkou pokoru před životem, který jim byl dán. Snažili se zvládnout svůj úkol na tomto světě, jak nejlépe uměli a zároveň předat tuto pevnou morálku svým potomkům.
 

Podobné tituly:

  •  

Za hodnocení knihy Sága rodu Chlebakupova děkujeme  Ivaně Morávkové