duben 2017

Hotýlek - MORNŠTAJNOVÁ, Alena - 70%

 

O autorce:

Česká spisovatelka Alena Mornštajnová se narodila v roce 1963. Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity vystudovala angličtinu a češtinu. V současné době pracuje jako lektorka anglického jazyka a překladatelka. Žije ve Valašském Meziříčí.

Kniha Slepá mapa je autorčinou prvotinou, která mapuje osud tří žen ze třech generací, které byly nuceny žít v nejtěžším období Československa.

 

Obsah:.

Některé věci jakoby existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky a nabízející potěšení a rozkoš párům za protektorátu, a dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky ale nabízely hotelové pokoje, o to osudovější a dramatičtější vztahy se odehrávaly v rodině majitele a posléze správce. Po velmi úspěšném románu Slepá mapa popisujícím dramatické životní osudy tří generací žen se v nové knize autorka věnuje především postavě jediné: Leopoldovu vnukovi Václavu Mánesovi, který převzal vedení podniku v šedesátých letech. Václav je muž bez vlastností, jasných názorů i charakteru, což mu umožňuje obratně proplouvat komunistickým režimem a držet rodinný podnik stále pohromadě, má však zničující vliv na vztahy v rodině i životy lidí, kteří se ocitnou v jeho blízkosti. Mornštajnová popisuje a vysvětluje Václavovy skutky tak obratně, že se teprve na konci knihy zděsíme, komu jsme to vlastně po celou dobu drželi palce.

 

Hodnocení: 70%

Některé věci jako by existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel - vlastně spíše hodinový hotýlek pana Leopolda, založený v dobách první republiky a nabízející párům potěšení i za protektorátu a dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté.
Nedávno jsem četla poslední knihu autorky - Hana a velmi mě zaujalo osobité zpracování příběhu dvou sester za protektorátu i po roce 1948. S chutí jsem si přečetla i její předchozí knihu Hotýlek a stejně tak je dobrá i její první kniha Slepá mapa.

Podobné knihy:

Za hodnocení knihy Hotýlek děkujeme Ivaně Morávkové