duben 2015

TUČKOVÁ, Kateřina - Fabrika - 70%

 

O autorce:

Kateřina Tučková česká spisovatelka a kurátorka se narodila v roce 1980 v Brně. Dětství strávila v jihomoravské vesnici Moutnice, která se stala inspiračním zdrojem pro knihu Vyhnání Gerty Schnirch. Spolu s matkou a sestrou se přestěhovala do Kuřimi. Maturitu složila na gymnáziu v Brně a dál pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor dějiny umění a český jazyk a literatura. Ještě při studiu v roce 2004 založila K. Tučková projekt ARSkontakt - každoročně se opakující konfrontační výstavu s udílením Ceny ARSkontakt, která je určena mladým malířům. Pracovala jako kurátorka brněnské neziskové organizace. Nyní se věnuje kurátorským projektům s přesahem do zahraničí a zároveň  je doktorandkou Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací na české umění druhé poloviny 20. století.

Kateřina Tučková je autorkou řady odborných publikací z oblasti umění. Beletristicky začala publikovat v roce 2003 v časopise Tvar. Její první kniha Montespaniáda vyšla v roce 2006, ale úspěch ji přinesla až druhá kniha Vyhnání Gerty Schnirch, za kterou byla nominována na Cenu Jiřího Ortena a Cenu Josefa Škvoreckého. Nakonec získala čtenářskou  cenu Magnesia Litera  za rok 2010. V březnu 2012 vydala K. Tučková román Žítkovské bohyně, který zachycuje příběh výjimečného rodu léčitelek  z oblasti Bílých Karpat. Kniha získala Cenu Josefa Škvoreckého. Kateřina Tučková se stala nejprodávanější českou  autorkou roku 2012.

Více informací na www.katerina-tuckova.cz

 

Obsah:.

Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy. Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19. století proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Slavné vily, nádraží, ulice a parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vychází u příležitosti výstavy Brno – moravský Manchester, uspořádané na přelomu let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brně.

 

Hodnocení: 70%

Zatím poslední román K. Tučkové vznikl k výstavě Brno-moravský Manchester, 250 let metropole textilního průmyslu, kde zajímavým a poutavým způsobem je přiblížen život v Brně v 19. století a představeno město jako centrum silné textilní metropole. V románu o pěti generacích německého rodu Offermannů, kteří vlastnili textilní manufakturu, vychází ze skutečných informací, kterých bylo velmi málo, proto si autorka vypomohla vlastní fantazií. Díky tomu vznikla čtivá kniha, která obohatí čtenáře i o řadu historických faktů nejen z Brna. 


Podobné tituly:

  •  

      

Za hodnocení knihy Fabrika děkujeme Verči.