září 2015

1.         DYK, Viktor                                 Krysař                                          10x

            

2. - 4.    ERBEN, Karel Jaromír                   Kytice                                      9x

            

2. - 4.    HRABAL, Bohumil                         Ostře sledované vlaky              9x

            

2. - 4.   PETIŠKA, Eduard                           Staré řecké báje a pověsti        9x

            

5.         POLÁČEK, Karel                           Bylo nás pět                                8x